STORITVE

Zbiranje odpadkov

Zbiranje in odvoz nevarnih ter nenevarnih odpadkov na območju celotne Slovenije v skladu z uredbami MOP in direktivami EU.

Podjetje EKOSAN d.o.o. ima dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za zbiranje odpadkov pod št. 35469-99/2011. Naša dejavnost vključuje zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki nastajajo v avtomobilskih servisih, industrijskih objektih, proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter nevarne odpadke iz gospodinjstev. Odpadke zbiramo na območju celotne Slovenije, zbrane odpadke pa odpeljemo v svoj center za ravnanje z odpadki, za kar imamo tudi dovoljenje ARSO kot zbiralci.

Zbiranje odpadkov pri pogodbenih strankah se izvaja v dogovorjenih terminih ali po posameznem naročilu. Na voljo imamo lasten avtopark ter usposobljene in fleksibilne kadre na terenskem delu. Našim strankam zagotavljamo reden in zanesljiv prevzem odpadkov v skladu z okoljevarstveno zakonodajo.

Dejavnosti, v katerih prevzemamo odpadke, so pretežno avtoservisi, avtoservisi in avtokleparske delavnice in različnih industrijski obrati. Odpadki, ki nastajajo v teh dejavnostih, se delijo na nevarne odpadke in nenevarne odpadke; nevarni odpadki zahtevajo strožji režim nadzora kot nenevarni odpadki, saj predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Zaradi tega jih je potrebno zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov. Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive (npr. vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, oksidativnost, infektivnost, idr.). Obvezna ravnanja z nevarnimi odpadki določa Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS, št. 37/15).

- oljni filtri
- PE oljna embalaža
- kovinska zaoljena embalaža
- absorbenti 
- akumulatorji
- odpadne barve in laki
- embalaža barv in lakov
- zaoljene čistilne krpe
- zračni filtri
- odbrusni prah, ki vsebuje nevarne snovi
- motorna olja
- odpadna topila in redčila
- odpadna hladilna tekočina
- odpadna zavorna tekočina
- druga goriva vključno z mešanicami
- odpadna olja pomešana z vodo
- mulji iz lakirnic
- mulji iz lovilcev olj
- pralne vode
- odpadno kurilno olje in dizel
- izrabljene strojne emulzije
- odpadni tiskarski tonerji

- odpadna avtomobilska plastika
- odpadni odbijači
- odpadni katalizatorji
- železne in barvne kovine
- odpadna stekla
- iztrošeno aktivno oglje
- zavorne obloge
- masti in oljne mešanice
- jedilna olja in maščobe

Celoten seznam odpadkov, za katere ima podjetje EKOSAN d.o.o. dovoljenje zbiranja, si lahko ogledate tukaj.

 

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top