STORITVE

Industrijska čiščenja

Čiščenje lovilcev olj, naprav za ločevanje olja in vode, maščobnih lovilcev, rezervoarjev, peskolovov …

Izvajamo učinkovita in okolju prijazno čiščenja odpadnih snovi, ki nastajajo pri industrijskih in obrtnih dejavnostih. Dela vključujejo čiščenja:

  • lovilcev maščob
  • lovilcev olj ter ločevalnikov olja in vode
  • peskolovov
  • rezervoarjev

V našem podjetju poskrbimo za periodično in učinkovito čiščenje maščobolovilcev, lovilcev olj, naprav za ločevanje olja in vode, peskolovov in rezervoarjev, ki ga izvaja strokovno usposobljen kader. Omogočamo hitro in kvalitetno čiščenje z namensko opremo ter na okolju prijazen način.

Redno vzdrževanje, čiščenje in nadzor lovilca olj in maščob je potrebno za njegovo nemoteno delovanje. Neučinkovito upravljanje privede do zamašitve odtokov, neprijetnih vonjav, neželenih vplivov na okolje in posledično povečanih obratovalnih stroškov. EKOSAN poskrbi za redno in učinkovito čiščenje lovilcev maščob in odvoz prevzetega odpadnega materiala na okolju prijazno obdelavo.

Redno čiščenje in vzdrževanje oljnih lovilcev in naprav za ločevanje olja in vode je pogoj za njihovo učinkovito delovanje. V primeru presežne količine olja ali mulja lovilec ne opravlja več svoje funkcije, kar lahko privede do iztekanja iz lovilca olj. EKOSAN d.o.o. zagotavlja redno vzdrževanje ter periodično in učinkovito čiščenje lovilcev olj, odvoz odpadnih olj in muljev ter pripravo ustrezne dokumentacije za opravljena dela

Za pravilno opravljanje funkcije peskolovov morajo le-ti biti redno vzdrževani. Z rednim čiščenjem se odstranjuje usedline, ki ovirajo pretočnost. Čiščenje peskolovov zajema sesanje, izpiranje, prevoz in odstranjevanje usedlin ter vodenje ustrezne dokumentacije za opravljeno delo.

Za nemoteno obratovanje in daljšo življenjsko dobo rezervoarja je potrebno redno vzdrževanje ter čiščenje. Podjetje EKOSAN d.o.o. je specializirano za čiščenje nadzemnih in podzemnih rezervoarjev, za kar imamo na voljo namensko opremo in vozila. Izsesavanje tekočin in usedlin se zaključi s pranjem rezervoarja z vodo s pomočjo visokotlačne naprave ter kontrolo stanja rezervoarja, s čemer je zagotovljeno njegovo nemoteno nadaljnje obratovanje in varnost za okolje.

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top