Zbiranje in prevoz odpadkov
po celotni Sloveniji

Poskrbimo za zbiranje in prevzem nevarnih odpadkov iz industrije in obrti kot so avtomobilski filtri, odpadna olja, laki, barve, topila, akumulatorji, itd. Omogočamo ADR prevoze nevarnih snovi, odvoz odpadkov v obdelavo in sežig ter čiščenje lovilcev olj, maščob, muljev in emulzij.

hand-holding-tree-blur-green-nature
Kdo smo

Okolju prijazno podjetje

V podjetju EKOSAN d.o.o. nudimo individualne rešitve za obrt, industrijo in storitvene dejavnosti, ki so okolju prijazne in učinkovite. Ponujamo rešitve za problematiko industrijskih in obrtniških odpadkov; odpadke prevzemamo, določene recikliramo oz. predelamo, nekatere pa posredujemo v nadaljno obdelavo, saj se s tem izkoristijo frakcije z visoko toplotno vrednostjo ali pa se pripravijo odpadki za posamezno področje, ki nadomesti klasičen sežig odpadkov.

Kako vam lahko pomagamo?

camera-slide1

Zbiranje odpadkov

Zbiranje in odvoz nevarnih ter nenevarnih odpadkov na območju celotne Slovenije v skladu z uredbami MOP in direktivami EU.

Industrijska čiščenja

Čiščenje lovilcev olj, maščobnih lovilcev, rezervoarjev, peskolovov, sanacija onesnaženih zemljišč …

scania3_logo

Prevozi odpadkov

Izvajamo prevoze nenevarnih in nevarnih odpadkov v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

Evidentiranje odpadkov in strokovno svetovanje

Izpolnjevanje in potrjevanje elektronskih evidenčnih listov v skladu z Uredbo o odpadkih.

Predelava odpadkov

V lastnem predelovalnem obratu izvajamo predelavo določenih vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Naše poslanstvo

Podjetje je verodostojen izvajalec dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek ter podjetja s svojimi željami in potrebami so za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu na vseh področjih, pa uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter ožje in širše družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, družbeno odgovornem ravnanju, trajnostnem razvoju in naravnanosti na gospodarski uspeh.

Scroll to Top