Dokumenti

Dokumenti javnega značaja

Načrt zaščite in reševanja podjetja pred industrijsko nesrečo za:

Prevzem odpadnih motornih olj
Povzročitelji lahko odpadna motorna olja po predhodni najavi oddate v našem zbirnem centru v Celju.
Najava in dodatne informacije na tel. 03 490 20 35 ali email: info@ekosan.si

Več informacij o ravnanju z odpadki:
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/1569/15129/20 in 44/22 – ZVO-2)

Scroll to Top