STORITVE

Prevozi odpadkov

Prevozi nevarnega in nenevarnega blaga.

EKOSAN d.o.o. je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje za prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, št. potrdila 35470-465/2016. Izvajamo prevoze trdnih in tekočih odpadkov, za kar imamo na voljo ustrezna vozila ter usposobljene in izkušene voznike.

Nudimo prevoz nevarnega blaga na področju Slovenije v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), zato je transport opravljen zanesljivo, varno in hitro. Izvajamo redno usposabljanje zaposlenih v podjetju za pridobitev ADR certifikata. Skrbimo za izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč pri prevozu nevarnega blaga in izvajanje pravilnih ukrepov ob morebitni nesreči. Uredimo tudi ustrezno dokumentacijo za prevoz nevarnega blaga ter vnos v elektronski informacijski sistem odpadkov.

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top