STORITVE

Strokovno svetovanje in evidentiranje odpadkov

Intelektualne storitve na področju varstva okolja.

Za vse pošiljke odpadkov znotraj Slovenije mora izvirni povzročitelj oz. imetnik odpadka skladno z Uredbo o odpadkih izpolniti elektronski evidenčni list o pošiljki odpadkov. V kolikor nimate dostopa do sistema ARSO-IS Odpadki, lahko pooblastite nas da v vašem imenu izpolnimo in podpišemo evidenčne liste. V tem primeru nam pošljite izpolnjeno pooblastilo (link).

Dostop do sistema IS Odpadki in podpisovanje evidenčnih listov je mogoč samo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili.

Uredba o odpadkih prav tako določa, da mora povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, najpozneje do 31. marca predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za predhodno leto na ARSO, če pri njegovi dejavnosti v posameznem koledarskem letu:

  • nastane več kot 10 ton odpadkov ali
  • nastane več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali
  • če zaposluje 10 ali več oseb.

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane več kot 150 ton nenevarnih odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov, imeti pripravljen načrt gospodarjenja z odpadki, s katerim izvaja ukrepe preprečevanja nastajanja ali zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ravnanje z nastalimi odpadki.

Na podlagi večletnih izkušenj na področju ravnanja z odpadki vam nudimo:

  • svetovanje na področju varstva okolja
  • svetovanje o ravnanju z odpadki
  • izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki
  • svetovanje pri okoljevarstvenih projektih.

Imamo veljavno dovoljenja svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR). Svojim strankam svetujemo pri izdelavi evidenčnih listov za odpadke, pri označevanju odpadkov v skladu z zakonodajo o odpadkih, kemikalijah in prevozu nevarnih snovi.

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top