Naročilo odvoza odpadkov

Za nujen prevzem pokličite na 03 490 20 35!

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Določili vam bomo termin v najkrajšem možnem času!

Naše poslanstvo

Podjetje Ekosan d.o.o. je verodostojen izvajalec dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek ter podjetja s svojimi željami in potrebami so za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu na vseh področjih, pa uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter ožje in širše družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, družbeno odgovornem ravnanju, trajnostnem razvoju in naravnanosti na gospodarski uspeh.

Scroll to Top