STORITVE

Predelava odpadkov

Recikliranje odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin.

Podjetje EKOSAN d.o.o. ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov pod št.:
35457-70/2013:

  • Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
  • Oljni filtri
  • Plastika
  • Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine

 

Postopek predelave zajema recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin ter recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov.

Odpadke predelujemo v lastnem Centru za ravnanje z odpadki v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, nakar jih posredujemo industriji, ki jih ponovno uporabi kot sekundarne surovine v svoji proizvodnji.

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top