STORITVE

Evidentiranje odpadkov

Vodenje informacijskega sistema ravnanja z odpadki.

Agencija RS za okolje na podlagi izdanih upravnih aktov in določil zakonodaje s področja ravnanja z odpadki vodi različne evidence kot npr. evidenco predelovalcev, odstranjevalcev odpadkov, zbiralcev, prevoznikov, posrednikov pri ravnanju z odpadki, evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev. Na podlagi zakonodaje o ravnanju z odpadki so zavezanci dolžni enkrat letno (do 31.3.) poročati o ravnanju z odpadki v preteklem koledarskem letu. Agencija RS za okolje objavlja podatke o ravnanju z odpadki, ki so zbranih na osnovi prejetih poročil o ravnanju z odpadki.

V skladu z določili 73. člena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. 1. 2013 vzpostavljen informacijski sistem (v nadaljevanju: IS-Odpadki) za elektronsko podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Zbiralci iz 30. člena in izvajalci obdelave iz 40. člena te uredbe morajo s 1. 1. 2013 evidenčne liste izpolnjevati elektronsko preko IS-Odpadki. Do IS-Odpadki lahko uporabniki dostopajo samo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki so namenjena logiranju v IS-Odpadki in elektronskemu podpisovanju evidenčnih listov in letnih poročil.

Predstavitev IS-Odpadki

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in podpori pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje uporabniki dostopajo s spletnim digitalnim potrdilom po predhodni registraciji preko spletnega brskalnika. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije.

Elektronsko izpolnjevanje evidenčnih listov je olajšano, saj aplikacija pri vnosu za lažje izpolnjevanje ponudi izbirne menije, nekateri podatki pa se samodejno vpišejo. IS-Odpadki omogoča uporabnikom pregled nad vnesenimi evidenčnimi listi.

Preko elektronskega vnosa evidenčnih listov v IS-Odpadki se avtomatsk zapolnijo tudi nekateri podatki v letnih poročilih o odpadkih. S tem se letno poročanje nekoliko poenostavi. Kvaliteta podatkov v letnih poročilih je odvisna od kvalitete podatkov vnesenih v evidenčne liste. Prvo elektronsko letno poročanje za uporabnike sistema je bilo leta 2014 za leto 2013.

Za neuporabnike sistema so zagrožene globe.

Vse storitve

Pošljite nam naročilo za prevzem odpadkov.

Potrudimo se vam določiti termin v najkrašem možnem času!

Scroll to Top