Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane več kot 150 ton nenevarnih odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov, imeti pripravljen načrt gospodarjenja z odpadki, s katerim izvaja ukrepe preprečevanja nastajanja ali zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ravnanje z nastalimi odpadki. V podjetju EKOSAN d.o.o. vam pripravimo načrt gospodarjenja z odpadki glede na vaše dejansko stanje nastajanja odpadkov pri vaši dejavnosti.

EKOSAN d.o.o.

Na podlagi večletnih izkušenj na področju ravnanja z odpadki vam nudimo:
- svetovanje na področju varstva okolja
- svetovanje o ravnanju z odpadki
- izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki
- izdelavo načrtov ravnanja z odpadki
- izdelavo poslovnikov za čistilne naprave
- svetovanje pri okoljevarstvenih projektih.

Imamo veljavno dovoljenja svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR). Svojim strankam svetujemo pri izdelavi evidenčnih listov za odpadke, pri označevanju odpadkov v skladu z zakonodajo o odpadkih, kemikalijah in prevozu nevarnih snovi. Svetujemo pri pripravi vlog in potrebne dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj.

EKOSAN d.o.o.

Z optimalnimi rešitvami je omogočen prihranek pri stroških gospodarjenja z odpadki ter časovni prihranek pri ravnanju z odpadki, večja preglednost sistema gospodarjenja z odpadki, vodenje evidenc ter priprava ustreznih ukrepov. Odzivamo se na spremembe v vašem obratovanju in skupaj z vami razvijamo primerne rešitve na področju ravnanja z odpadki ter jih prenesemo v prakso. Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju zbiranja, predelave in posredovanja nevarnih in nenevarnih odpadkov.