EKOSAN d.o.o. je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje za prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov pod št. 1342. Izvajamo prevoze trdnih in tekočih odpadkov, za kar imamo na voljo ustrezna vozila ter usposobljene in izkušene šoferje.

EKOSAN d.o.o.

Nudimo prevoz nevarnega blaga na področju Slovenije v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), zato je transport opravljen zanesljivo, varno in hitro. Izvajamo redno interno usposabljanje zaposlenih v podjetju za pridobitev ADR certifikata. Skrbimo za izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč pri prevozu nevarnega blaga in izvajanje pravilnih ukrepov ob morebitni nesreči. Uredimo tudi ustrezno dokumentacijo za prevoz nevarnega blaga ter vnos v elektronski informacijski sistem odpadkov.

V našem podjetju imamo dolgoletne izkušnje tako s skladiščenjem nevarnih snovi, ki zahtevajo posebno skrb in previdnost kot tudi z ADR prevozi, naši vozniki pa profesionalno in natančno poznajo ter sledijo vsem ADR predpisom. Zaradi raznolikosti dela je vozni park prilagodljiv glede na zahteve kupca. Vozni park ustrezno vzdržujemo in servisiramo. Zaposlujemo tudi varnostnega svetovalca ter IT tehnika za elektronsko evidentiranje blaga.

EKOSAN d.o.o.

*ADR je Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga.