Odpadki imajo negativen vpliv tako na okolje kot na celotno gospodarstvo. Za zakop odpadkov zmanjkuje prostora, zato se tako v Sloveniji kakor drugod po svetu iščejo druge alternativne rešitve, posledično pa so stroški za ravnanje z odpadki vse večji. Slovenija je prevzela evropsko zakonsko ureditev ravnanja z odpadki, ki ga tudi uveljavlja. Odpadna embalaža predstavlja velik del odpadkov, hkrati pa predstavlja še zelo neizkoriščen vir za izdelavo sekundarne surovine, katere cena je nižja od primarnih surovin, obenem pa je uporaba sekundarnih surovin primernejša z ekološkega in ekonomskega vidika.

EKOSAN d.o.o.

Podjetje EKOSAN d.o.o. ima na ARSO pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov pod št. 35472-20/2007-4;
- Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
- Oljni filtri
- Plastika
- Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine

Postopek predelave zajema recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin ter recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov.

Odpadke predelujemo v lastnem Centru za ravnanje z odpadki v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, nakar jih posredujemo industriji, ki jih ponovno uporabi kot sekundarne surovine v svoji proizvodnji.

EKOSAN d.o.o.