EKOSAN d.o.o. izvaja učinkovita in okolju prijazno čiščenja odpadnih snovi, ki nastajajo pri industrijskih in obrtnih dejavnostih. Dela vključujejo čiščenja:
- lovilcev maščob
- lovilcev olj ter ločevalnikov olja in vode
- onesnaženih zemljišč
- peskolovov
- rezervoarjev

EKOSAN d.o.o.

Redno vzdrževanje, čiščenje in nadzor lovilca maščob je potrebno za njegovo nemoteno delovanje. Neučinkovito upravljanje privede do zamašitve odtokov, neprijetnih vonjav, neželenih vplivov na okolje in posledično povečanih obratovalnih stroškov. V našem podjetju poskrbimo za periodično in učinkovito čiščenje maščobolovilcev, ki ga izvaja strokovno usposobljen kader. Omogočamo hitro in kvalitetno čiščenje z namensko opremo ter na okolju prijazen način.

EKOSAN d.o.o. ima vsa potrebna dovoljenja in je na pristojnem ministrstvu registrirana za dejavnost zbiranja odpadnih jedilnih olj in masti. Prav tako ima potrebna delovna sredstva in ustrezne prostore, ki zagotavljajo prehodno skladiščenje teh odpadkov pred njihovo predelavo.

EKOSAN d.o.o.

Redno čiščenje in vzdrževanje oljnih lovilcev je pogoj za njihovo učinkovito delovanje. V primeru presežne količine olja ali mulja lovilec ne opravlja več svoje funkcije, kar lahko privede do iztekanja iz lovilca olj; posledično onesnaženje okolja zahteva ustrezno sanacijo in predstavlja visoke stroške za podjetja. EKOSAN d.o.o. zagotavlja redno vzdrževanje ter periodično in učinkovito čiščenje lovilcev olj, odvoz odpadnih olj in muljev ter pripravo ustrezne dokumentacije za opravljena dela.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o. izvaja čiščenja proizvodnih površin, skladišč, industrijskih zemljišč in drugih prostorov ter sanacijo okolja po ekoloških nesrečah. Pri delu uporabljamo specializirano opremo ter sodobne in inovativne postopke čiščenja, strokovno usposobljeni kadri pa poskrbijo za hitro in učinkovito opravljeno sanacijo.

EKOSAN d.o.o.

Za pravilno opravljanje funkcije peskolovov morajo le-ti biti redno vzdrževani. Z rednim čiščenjem se odstranjuje usedline, ki ovirajo pretočnost. Čiščenje peskolovov zajema sesanje, izpiranje, prevoz in odstranjevanje usedlin ter vodenje ustrezne dokumentacije za opravljeno delo.

Za nemoteno obratovanje in daljšo življenjsko dobo rezervoarja je potrebno redno vzdrževanje ter čiščenje. Podjetje EKOSAN d.o.o. je specializirano za čiščenje nadzemnih in podzemnih rezervoarjev, za kar imamo na voljo namensko opremo in vozila. Izsesavanje tekočin in usedlin se zaključi s pranjem rezervoarja z vodo s pomočjo visokotlačne naprave ter kontrolo stanja rezervoarja, s čemer je zagotovljeno njegovo nemoteno nadaljnje obratovanje in varnost za okolje.