Zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov po celotni Sloveniji

Čiščenje lovilcev olj in maščob, odvoz odpadkov v odstranjevanje

Prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, ADR prevozi

Sanacija delovnih površin in onesnaženih zemljišč

Visokotlačno črpanje maščob, olj in muljev ter čiščenje rezervoarjev

Usposobljeni, izkušeni in fleksibilni kadri na terenskem delu

Brezplačni najem ekološke opreme tip EKOSAN

Dobrodošli na spletni strani podjetja EKOSAN d.o.o.

Vsi vemo, da lahko imajo odpadki precej negativen vpliv tako na okolje kot na celotno gospodarstvo, če z njimi ne ravnamo pravilno. Slovenija je prevzela evropsko zakonsko ureditev ravnanja z odpadki, ki jo tudi aktivno uveljavlja; odpadni materijali kljub temu predstavljajo še dokaj slabo izkoriščen vir za izdelavo sekundarnih surovin, katerih cena je nižja od primarnih, obenem pa predstavlja racionalnost tudi z ekološkega vidika.

Področje ravnanja z odpadki je panoga, ki se hitro razvija in dopolnjuje z novimi tehnološkimi rešitvami in postopki, zato tudi za stroko predstavlja izziv in zahteva konstantno dodatno usposabljanje. Vodenje projektov je možno le z ustreznim strokovnim kadrom; podjetje EKOSAN d.o.o. nudi individualne rešitve za obrt, industrijo in storitvene dejavnosti, ki so okolju prijazne in učinkovite. Nudimo primerne rešitve glede problematike industrijskih in obrtniških odpadkov; odpadke prevzemamo, določene recikliramo oz. predelamo, nekatere pa posredujemo v nadaljno obdelavo, saj se s tem izkoristijo frakcije z visoko toplotno vrednostjo ali pa se pripravijo odpadki za posamezno področje, ki nadomesti klasičen sežig odpadkov.

Poskrbimo za zbiranje in prevzem nevarnih odpadkov iz industrije in obrti kot so avtomobilski filtri, odpadna olja, laki, barve, topila, akumulatorji, itd. Omogočamo ADR prevoze nevarnih snovi, odvoz odpadkov v obdelavo in sežig ter čiščenje lovilcev olj, maščob, muljev in emulzij. Izvajamo tudi sanacije okolja po ekoloških nesrečah.

Razpolagamo s številnimi vozili, opremo in napravami za čiščenje, prevzem, prevoz, obdelavo in predelavo odpadkov. Izdelujemo načrte o ravnanju z odpadki in optimiziranem gospodarjenju z odpadki ter vodimo elektronsko evidentiranje v sistemu IS odpadki. S svojimi storitvami in celovitimi rešitvami smo prisotni na celotnem območju Slovenije.

Svoje poslovne prostore imamo v Poljčanah, kjer se nahaja sedež podjetja, zbirna centra za ravnanje z odpadki pa se nahajata v Celju ter Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o.

Prevzem nevarnih odpadkov

EKOSAN d.o.o.

Zbiranje trdih in tekočih odpadkov

EKOSAN d.o.o.

Črpanje tekočin z visokotlačno cisterno

EKOSAN d.o.o.

Črpanje lovilcev olj

EKOSAN d.o.o.

Odstranjevanje usedlin iz lovilcev olj

EKOSAN d.o.o.

Čiščenje maščobolovilcev, odvoz jedilnega olja

EKOSAN d.o.o.

Sanacija in čiščenje industrijskih objektov

EKOSAN d.o.o.

Fleksibilnost in hitra odzivnost

EKOSAN d.o.o.

Ekološka oprema tip EKOSAN

EKOSAN d.o.o.

Intelektualne storitve s področja ravnanja z odpadki

Naša dejavnost

EKOSAN d.o.o. je podjetje za ekološko sanacijo.
Naša dejavnost je osredotočena na zbiranje, prevoz in predelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov.
Nudimo tudi svetovalne storitve s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.

Naše poslanstvo

Podjetje je na področju, kjer izvaja svoje storitve, verodostojen izvajalec dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek ter podjetja s svojimi željami in potrebami so za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu na vseh področjih, pa uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter ožje in širše družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, družbeno odgovornem ravnanju, trajnostnem razvoju in naravnanosti na gospodarski uspeh.